HAR VØRI PÅ FERI I TRYSIL JE NÅ….

“Har de vørti problemer æll?”

Hørte jeg da jeg var på veg ut fra KK Hage og anlegg her om dagen, og jeg gjenkjente straks stemmen.
Det var han Eilert “Pjolter” Rettframbakken.
Jeg visste vel egentlig at han ikke var ute etter å få noe svar, men at dette dreide seg mer om innledningen til en enveis samtale,
eller det heter kanskje ikke samtale, da ene parten – av to – ikke slipper til.

“Har vøri på feri i Trysil je nå seru”

Jo da, jeg hadde gjettet riktig på hvem det var,
og visste at et langt øyeblikk av mitt liv,
var i ferd med å gå i svarteboka.

“Dom har så mie rart der oppi.
Vettu –  vi har jo båe Raufjell å Nifjelle,
mæn itte ei krone tener vi på dom to fjella.
Oppi der, i Trysil, der vækser de kroner bak einvær busk å dværgbjørk,
og finns de ittnå å tene nåe på,
så bigger dom de.
Førræsten – er de løv å si Dværgbjærk lenger,
æller skær det nå hette kortvokst langsliggende bjørk med lav skjedekrans?

Han sto som et spørsmålstegn i noen sekunder,
før han pludret videre på sitt:

Dom har slikt anlegg der.
Slik eh….å hette de nå a?
Je har de på tunga her,
mæn å var det att a?

De hette de samma veittu,
som deinn der diagnosen vi hadde før,
ja på onga,
onger som var heilt umulie,
itte deinn der med bokstaver, mæn….”

“Bokstaver?

“Ja slik adehåde,
mæn vi kalt dom nå anne før de,
å var de nå a?

Jo “at dom var høgt og lågt”.

Det hette de før i væla da onga var energriske.
…å de hetter nåe nitt der oppi au.

Der sto dom oppi eit tårn seru,
i lang kø – sjøl om de er fullt tå trer åver alt du kan klatre i –
før å kaste så nerover ein vaier,
å etterpå hang dom i kvister og tråer i trea der,
før å kåmma sæ rundt å tællbarsatt tæll start.
Neiggu itte rart de låg att mie bananskal langs vægen sier je.


Er nok de som henger i trærne som har vært her…

Å dom betalar før de au seru.

Å de er de je meiner.
Vi må teinke nitt på eiskogen au.

Tenk ein vaier frå tåppen tå Nifjelle,
å rætt utover tæll sjønn nerafør,
æller åffer itte rætt ut i Øyungen.
Kunne ha vørti penger tå de!

Arrangert Nifjelltrampen i ni værsjon,
rætt å slett bære opp tæll tåppen,
og så køster de dæ firehundreogtjugu kroner som du visper åver,
– æller å de nå hetter –
før å aka neratt,
åsså kåmmer du dæ opp att nibade der neri,
rætt i bil’n, og fri transport før hundrelappen bort tæll fæstplassen
ve sjæmpingen der!
Nåe før åboginga å tenke på det!”

“Tror ikke det er liv laga det der herover jeg.
Skal ikke koste noe her, vet du!”

Men han bare fortsatte videre…

“Rare greier gøt.
Dom drar me sæ sikler bakpå bil’n au,
før å sikle rundt på nåa smale stier der oppe”

“Er nesten som førrivæla herover på Eiskogen de,
da følk på eiskogen itte gadd å sikle,
mæn så fant Bjørnsta’n på at dom kunne få betala før de,
å da kom dom jammen. 

Sikla låg i bagasjerommet, å handtaka stakk ut både her og der.
Da dom kom fram, tok dom sikla opp tur der bak,
bettarte ein lapp tå eit æller anna slag, 
så sætte dom sæ på, å sikle ein fæm kjillometer tenker je,
før dom putte sikkeln neri att, å drog heim.

Ja dom prate å tulle fært me nan da.
mens dom var der.
Eisskogtrimmen kallt’n de,
Itte vart dom trimme hæll,
før jeg husser at dom hadde nåa kjilo ækstra, både før å etter!”

“Men det var jo en sund ting da. 
At de fikk syklet litt i alle fall”

“Slik er de i Trisil au”
fortsatte han.

Og som vanlig fikk han ikke med seg hva jeg sa,
eller mente.

“Bære at der er de itte mie tulling mellom følk skær je si dæ”.
Dom er så alvårlie der, så je blir litt skræmt je.
Ja altså, du ser itte så mie tå dom hæll,
før dom har kamuflert sæ me både jælm å briller.

Da du har sett nåa tå dæssa,
så skjønner du itte åffer dom diskuterer
burka å slikt, før dætta blir jo nesten på samme vise dætta.
før du ser jo itte åkken dom er.

“Ja je hadde bomme litt da je kåm dit kan du si,
før je hadde jo kledd mæ før feri på fjellet i Østerdal’n je.
Vømmølsbokser og østerdalslue med øreværmere.
Je skulle da full itte frise.
Det var skjikkelig bom ja”.

Å alle er stort sett like,
der dom har stuttbokser tæll litt ova knea, 
ja slike stuttbokser med ein skalle på.
Ja ein slik viking-gubbe-skalle!

Skær visst væra de nå før tia.
Er itte slik som da jeg sikle veit du,
da hadde vi sikkelbokse med polstring i rævva da,
og jælmen var tå ribbetipen.

Bak på riggen, der har dom ein tettsittanes sækk…
…der er det itte prat om gammaldags sækk og meis gøtt.
Itte skjønner je å dom får plass tæll der,
å kanskje er de bære før at andre har det,
at dom har dænna sækken teinker je.

Brillene er tå tipen “fluggu”
– dom har mange farger da sola skinner på dom,
å går omtreint rundt hue på siklista”
Itte før at de er nån lang runde akkurat,
rundt hua på dom altså.”

Og så lo han av egen humor om andres utseende.

“Mæn dom er litt rare der oppe.
De er grusvæger åver alt frå før,
breie å fine, mæn der sikler dom itte serru
Nei da,
men ja da mænn atte,
Nei seru der sikler dom på planker der,
ja dom har bigd stier tå planker der de itte er væg,
å der sikler dom,
– der oppi.
Hørt nåe så tullet?”

Mæn de var mie je itte visste om sikling i Trysil.
Je hadde jo itte vøri håss’n Steffan på Rena me sikkeln hæll je vettu,
så deinn var da itte i stann.
Dinamon hang å slang, 
å tom før luft var’n au.
Mæn me ein gang je kåm dit,
såg je lausinga på det problemet.
Før jammen hadde dom itte bigd ein slik pompepark
– genialt før øss som itte brir øss om sikkel’n mæste tå åre.
Da var det bære å trille dit da å finne ei pompe i pompeparken.

Mæn de var itte ei pompe hæll der,
så åffer dom kaller det pompepark veit da itte je.

Så der sto je da,
me ein sikkel uta luft,
å rundt mæ var det bære utlænninger.
Mæn je er itte så blig tå mæ,
så je skreik ut je på engelsk:
“Does anyone do Blowjobs here?”

Je skjønner itte,
mæn kjærringene rundt der, glana stiggt på mæ,
tok onga i favn å trakk sæ langt unna,
å kæra såg olmere ut enn stuten
på jorde neafør’n Hildor på Væstfjell gøtt.

Å han som har lagt affalt’n i de dom kaller Gullia,
har itte hatt mie vett tæll å laga væg skær je si dæ.
De var så hompete der, 
ja skjønner itte at de går an je,
å bi så dåli tæll å jævne ut.
Det var absolutt så hompete,
så ein skulle tru ein var på væg tæll Grusjø,
mens ‘n Juster fårtsatt levde..”

“Å Smalt er det der på dæssa stia,
itte rart dom må væra tinne å smale”

“Ja dom er så tinne at du nesten itte ser dom.
Skjønner itte at dom får klea tæll å henge på sæ je.
Mæn er full dæffør dom reklamerer bære før firmaer med maks tre bokstaver,
dom har itte plass tæll fleir over den smale bringa.

Itte før de,
da ein har sett prisa på hamburgera i Trysil,
så er de itte rart dom er tinne,
før åkken har råa tæll dom a.

Vi har jo vøksi opp med Elviers-priser vi veitu
“Hamburjare med sællad dressing och løk femtinie kroner”

Oppi der, i Trysil,
får du itte lauken ein gang før fæmtini kroner skær je si dæ.
Dom er fruktli gla i penger der oppe altså”.

“Det koster nå vel litt for hamburgeren både på Skotterud og Vinger også”,

prøvde jeg meg på,
men kom til å tenke på at etter å ha prøvd en burger nedpå nedre Skotterud,
så passet ikke den kommentaren helt,
– for den kostet ikke avskrekkende mye den altså.

“Åsså er de slik fast opplegg trur je, 
før da du møter dom – ja siklista,
så sitter den lange magre gubben på den høgeste sikkel’n i væla fræmst,
å de er ingen billi sikkel skær je si dæ
der dein har elektriske gir, og lavkarbo-ramme.

– og bak der
– de er så vitt du ser a
– der kommer kjærrina hass
på ein billi sikkel me bære einåtjue gir,
stålramme å eit vont sæte

– ja trur je de er kjærringa hass da
– før hadde de vøri ei anna einn kjærringa,
så hadd’n jo itte prøvd å sikle frå a.
Mæn ho er så lita å låg.
ja han har nukk skrudd sæta hennes på nes’te trinn,
så ho itte skær klare å trå.

Ho har værken rompe æller brøst….
kjærringa hass,
Veitt itte hein dom kåmmer frå je,
mæn frå eiskogen kåmmer dom itte i alle fall,
før der er dom meir som i Prøysen-visa
“Blommig vit i barmen,
det skal bli nånting at titta på….”

Og så lo han så han riste.
Inni meg vet jeg jo at han kan ha tatt feil,
for jeg traff en Eidskoging i Trysilfjellet for et par uker siden,
og han var i alle fall lang og mager.

“De er da vel glad i penger på EIdskogen også”

prøvde jeg meg på.

“Ja dom er a full de.

Ja de er dom jaggu, da je får teinkt mæ om.

Her om dagen skulle je vatne blåmma på kjærrgarn,
da sto de jaggu eit kvinnfølk i innkjøringa tæll kjærka å krævde peinger
ho skulle ha trædve før ei natt å fæmti før to.
Itte før at de er dirt før eit kvinnfølk så lenge altså,
Er de itte fært?
Slik virksomhet på væg inn å kjærka?
Rektinukk sa han Jesus at det var lettere før ei å kåmma inn i himmeln,
einn før præsten, men læll a.

Mæn are natta var jo billere au, 
bære tjue før deinn, så dein friste da litt,
mæn je hadde jo me kjærringa au je da, 
å da var det litt….
ja du veit.
…mæn je viske te ho dama je, å spørte:
“Er de tjue før andre natta så tar je deinn je me dæ”
….mæn de viste sæ at det var bil’n ho meinte.

Mærkelie greier,
betalar da full itte før å ståppe bil’n på kjærrgarn?”

“Var for å få parkert det da kanskje,
i forbindelse med fotballturneringa der den helgen?”

“ja je veit da itte, 
mæn det var meir misførstålser dænna hælga serru.
Han Valter inviterte mæ på skjekkelig kallas.
Matrand-supen kalt’n de.

Je drog dit veittu.
Je tok da itte me mæ nå drekke,
før på Matrand – i krisse der,
der er de itte uvanlig at de finns slikt å få tak i, har jeg hørt.
Dom sa de ein gang – På Matrand,
ein tå dom,
“at på Matrand breinner alle unntatt præsten,
før han kjøper tå mæ!”.

…og så lo han igjen,
av noe jeg ikke helt skjønte!

“Mæn de var da ittno kalas på Matrand
Deinn derre Matrand-supen kunne je se langt etter
– var da bære fotball-onger der,
me nåa hælvgærne førældre som sprang att å fram”

“Mener du Matrand-cupen?”

“Hæ?”

“Matrand-cupen” sa jeg og pekte på et bilde jeg hadde tatt av en henger med reklame for stevnet.


“Åffer heter det Matrand-sup, når det itte er fæst”

“Ja der ser du sjøl – det står Matrand-sup”

“Nei det står Matrand-cupen, og det er en fotball-cup som er veldig populær.
Kommer flere tusen til Eidskog den helga.
Sikkert derfor det kostet å parkere på kirkeplassen!”

“Nei dæven da gøtt.
De er nå anna ja.
Kanskje dæffør de var meir hæstekræfter einn kuer på jorde tæll teksum’n au da?”
Nei dæven sier du de ja,
ja da,
mæn nei da mæn atte”

…å ein ting tæll,
om dænna tur’n tæll Trysil.
dom sa de var så lett å få sæ høne der oppe om kvælla,
ja der oppi Trysilfjelle….

så je tok da ein tur på sikkeln je da,
på kvæl’n,
å jaggu hadde dom rætt.

Mitt i ein sving veit du,
rætt etter nåa planker,
der satt de jaggu ei ørrhøne,
mitt i sti’n.
Ja det var itte mie å jæra før mæ de,
je bremse de je kunne,
å de peip i jula,
mæn de jikk itte bedre de
einn att je plutseli låg der me hue midt i høna.
Itte sekkert je er eineste som har prestert de
i Trysilfjelle på kvællsti
mæn de var da rætt det dom sa da i alle fall….”

Endelig pustet han inn,
uten å la et nytt ord slippe ut, 
og jeg ante muligheten for å slippe unna,
og hastet til bilen.

Han sto fortsatt og funderte da jeg dro derifra.
Kanskje han fortsatt undret hva som er forskjell på cup og sup…..

#Matrand #cup #sup #brennevin #Trysil #sykkel #Gullia #satsing #prest #kjøpe #sex #sprit #fotball #hamburger #pumpepark #blowjobs #Stefan #Rena 

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

    Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
    Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
    Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg